۱۳

تازه‌های قوانین و مقررات

آخرین تغییر و تحولات قوانین در زمینه‌های حقوق تامین اجتماعی، حقوق بانکی و حقوق شرکت ها را در این قسمت مشاهده فرمایید

حقوق بانکی

دعاوی ابطال قراردادهای بانکی و ابطال مزایده تملک رهینه. دعاوی ابطال و تعدیل نرخ سودتسهیلات بانکی. دعاوی امهال در بازپرداخت اقساط وام و ...

پژوهش‌ها و مقالات

پژوهش‌ها و مقالات منتشر شده دکتر حمیدرضا پرتو در زمینه‌های حقوق تامین‌اجتماعی و حقوق بانکی را در این قسمت مشاهده فرمایید

حقوق کار و تامین اجتماعی

پذیرش وکالت در دعاوی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری. دعاوی مستمری(بازنشستگی. ازکارافتادگی و بازماندگان). نقل و انتقال حق بیمه. تغییر صندوق بیمه ای و ...