شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای کارکنان سازمان ت اج از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافت

شماره دادنامه : ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۵؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲۰ …

اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست

💠 رای وحدتجدید شماره ۸۰۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، …

دادگاه معطی نیابت صلاحیت رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد

vای وحدت رویه شماره ۸۰۲ 📅 تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض …

صرف نیاز دستگاه اجرایی موجد حق استخدام نیست. ۸۴۴-۸۴۵-۱/۷/۱۳۹۹

دادنامه ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: « صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل …

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن ۱۳۹۹

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، …

شرط بهره مندی از حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی(تبدیل وضعیت) داشتن ۸ سال سابقه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است.

دادنامه شماره ۸۱۴-۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ …

دعاوی علیه بانک تحارت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

۸۱۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان: ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات …

دفاع در برابر استناد کارفرما به دادنامه ۵۶۳-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استناد به رای ۵۶۳- ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه و منطبق با مقررات قانونی و رویه مستقر شعب محترم دیوان عدالت اداری نیست. زیرا اولا اساسا دعوا در این مقطع متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا که ممکن است سازمان طوعا حق بیمه را بپذیرد و جزو سوابق قرار دهد. ثانیا خودِ سازمان …

دفاع در قبال اعتراض ثالث کارفرما به رای اداره کار(در دیوان عدالت اداری)

شرکت کارفرما اساسا ثالث محسوب نمی شود: موکل در پرونده حاضر دادخوستی با موضوع نقض رای اداره کار مطرح و در نهایت منجر به صدور دادنامه …(مورد اعتراض ثالث) گردید. از نظر حقوقی در دعاوی با موضوع ابطال و نقض آرای کمیسیون ها و هیات های اداری و شبه قضایی، اساسا طرفِ دعوای مطروحه در …

سازمان تامین اجتماعی بعد از انقضای مهلت ۶ ماهه موضوع ماده ۳۹ حق ابطال سوابق را ندارد.

دادنامه ۸۴۹-۲۹/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: براساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب …