عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴    شماره دادنامه: ۱۵۵        موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی …

طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.  

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵                      کلاسه پرونده: ۱۰/۹۱                شماره دادنامه: ۵۶۳   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری      گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث …

عدم ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي (در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث)

شماره دادنامه: ۸۹/۱۹۹     کلاسه پرونده: ۷۳/۸۸        تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ موضوع رأی: درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي. گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد، مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه‎هاي نقدي …

عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

شماره دادنامه: ۸۸/۳۱،    کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵     تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۷ و ۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای ندرت صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست …

خاتمه قرارداد کار به علت قصور کارگر

از قانون کار: ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین …

نحوه دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن توسط سازمان تأمین اجتماعی

از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۸۷: ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. – کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی. – کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و لازم‎الاجراء بودن آراء قطعی مراجع مزبور

شماره دادنامه: ۸۷/۸۵۳ تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۲۰ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۷۸ موضوع شکایت خانم زکیه باقری نژاد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره …

امکان مشمول صندوق بازنشستگی ماندن کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی، در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی و …

از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور بند الف ماده ۶: الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سھم بیمه شده …

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۶

نوع مصوبه : تصویب نامه      تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳      شماره مصوبه : ۵۴۲۲۵/۱۲۳۴۶ هیئت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی …

ابطال ماده ۱۰ آيين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هيأت وزيران.

شماره دادنامه: ۷۸/۳۴۱،۳۴۲،۳۴۳،۳۴۴،۳۴۵،۳۴۶،۳۴۷،۳۴۸،۳۴۹  –  تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ مقدمه: شكات طي دادخواست هاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‎اند، با عنايت به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره‎هاي ۲ و ۳ آن و همچنين آئين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور، موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ …