امكان انتقال مجدد كاركنان داراي تعهّد خدمت منطقه‌اي از كلان‌شهرها (بخشنامه شماره ۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران و استانداري‌هاي سراسر كشور با عنايت به استعلام‌هاي متعدد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص كاركناني كه به دليل داشتن تعهّد خدمت منطقه‌اي در کلان‌شهرها در خصوص انتقال خود به تبعيت از همسر با مشكلاتي مواجه هستند، بدين‌وسيله و در راستاي بند ۹ سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدّظلّه‌العالي) در نظام اداري …

عوای اصلاح عنوان شغلی در صلاحیت مراجع موضوع قانون کار نیست. —رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ۸۳۶-۲۳/۶/۱۳۹۹

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ۸۳۶-۲۳/۶/۱۳۹۹ نظر به اینکه: ۱. دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران که بیان می دارد واحدهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در صدور آراء خود اقدام به اجرای مطلوب بندهای دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر محترم …

اضافه کار در محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران لحاظ نمی شود(برخلاف مشمولین نظام استخدام کشوری)

. دادنامه ۱۲۴۲۱۹/۴/۱۳۹۷: نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده …

احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت (رأی شماره‌های ۶۵۷، ۶۵۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

-طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‎شود و به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب۱۳۷۹ نیز …

تنزل شغلی در قانون کار

هرچند عدم جواز تنزل درجه کارگران در قانون کار به صراحت نیامده است. منتها رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ ه.ع.د.ع.ا و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار متضمن این حکم است. برابر این تبصره: «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه …

در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیازی به اقامه دعوا به طرفیت نهاد بازنشستگی نیست.

دادنامه ۷۴۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیاز به اقامه به طرفیت نهاد بیمه ای نیست. …شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام …

شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای کارکنان سازمان ت اج از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافت

شماره دادنامه : ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۵؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲۰ …

صرف نیاز دستگاه اجرایی موجد حق استخدام نیست. ۸۴۴-۸۴۵-۱/۷/۱۳۹۹

دادنامه ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: « صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل …

شرط بهره مندی از حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی(تبدیل وضعیت) داشتن ۸ سال سابقه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است.

دادنامه شماره ۸۱۴-۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ …

دعاوی علیه بانک تحارت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

۸۱۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان: ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات …