صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد

تبدیل وضعیت

حکم ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و بالاتر قابل تعمیم نیست (رأی شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و بالاتر قابل تعمیم نیست و رأی شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ـ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۹ که حکم بند الف ماده ۱۰۳ …

استفاده از سهمیه رزمندگان جهت قبولی در کنکور فقط برای یک بار مجاز است

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی ۲۸-۲۲/۲/۱۳۹۹ در خصوص تقاضای ابطال بند ۴ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ۹۸ مبنی بر عدم امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران برای پذیرفته شدگان دوره های روزانه دانشگاه ها، با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تکرار مفاد تبصره ۲ …

سه چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه، جزو دوران خدمت داوطلبانه محسوب می شود.

دادنامه: ۲۵۷ – ۱۶/۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:«هر چند بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۹/۲ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵- ۲۳/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیرن وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح …

منع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر به رسمی یا پیمانی

دادنامه ۹۲-۲۷/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر:« بند(ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی …

تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) به پیمانی انتقال‌یافته از تهران

(تصمیم‌نامه شماره ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ کارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران) تصميم نمايندگان وي‍ژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كارمندان دولت در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۹/ت۴۴۴۸۱هـ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ …

استخدام غیرقانونی و ادعای حق مکتسبه

چنانچه مجوز استخدامی سازمانی ۱۰۰ نفر بوده باشد و رییس سازمان اقدام به استخدام ۱۱۰ نفر کرده باشد، وضعیت ادامه اشتغال نیروهای مازاد چگونه خواهد بود؟(فرض کنید ۵ سال از اشتغال نیروهای مازاد گذشته و موضوع بعد از ۵ سال مشخص شده باشد) پاسخ: ممکن است شاغلین فوق الذکر مدعی وجود حق مکتسب شوند و …

وضعیت استخدامی فرزندان شهدا

دستگاههای اجرایی و عمومی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاههای عمومی، هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو را مستلزم وجود مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی می دانند. در خصوص فرزندان شهدا بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه صراحتا اعلام می دارد:«دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون …

جوار تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

رأي هيأت عمومي ۲۴۴-۲۳/۴/۱۳۸۷ با عنايت به ماده ۵ لايحه قانوني استخدام کشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذکور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور …

رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان …