تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۶

نوع مصوبه : تصویب نامه      تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳      شماره مصوبه : ۵۴۲۲۵/۱۲۳۴۶
هیئت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد.
الف – بر اساس این مصوبه نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیرتعیین شد:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغدو میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۲) ریال تجاوز نکند.
۳– معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۲) ریال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­ شود،تسری می­ یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *