امکان مشمول صندوق بازنشستگی ماندن کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی، در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی و …

از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور

بند الف ماده ۶:
الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سھم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عھده بیمه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *