ممنوعیت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی به غیر از حقوق وظیفه‌ و یا بازنشستگی

آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور:

ماده ۷۱ – ‌در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه‌ممنوع است. ‌ماده ۷۲ – ‌دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه‌یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق موسسات دولتی،‌  شهرداریها و سازمانهای وابسته ، انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه های آنها از‌درآمدهای خاص محلی تامین می شود ممنوع است مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا‌یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر  هستند. ‌تبصره – ‌استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر تواما با رعایت مقررات مربوط مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *