وظایف دفترخانه ها در دادن سواد مصدق یا رونوشت اسناد

 

قانون ثبت ‌ماده ۴۹ – وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:

۲) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

ماده ۲۱قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ‌ ۱۳۵۴:

– اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين بتعداد آنها تهيه ميشود و بهر حال يك نسخه اضافي تنظيم خواهد شد كه نسخه‌اخير بايد در دفترخانه نگاهداري شود. متعاملين ميتوانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند…

ماده ۲۹- (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰) آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران   مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ …الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده است: … ۷- خودداری از تسلیم رونوشت و مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی كه حق دریافت آنها را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *