بیمه بیکاری در قراردادهای کار مدت موقت

سوال: آیا کارگران دارای قرارداد کار مدت موقت می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند؟
پاسخ: اگر قبل از اتمام مدت قرارداد بدون میل و اراده کارگر، از کار بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری تا پایان مدت قرارداد مدت موقت است. اگر بعد از اتمام مدت قرارداد بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری نیست.
کارپران با قرارداد دائم نیز هر زمان که بیکار شوند مستحق دریافت بیمه بیکاری هستند.
‌از قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹: ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
‌ماده ۷ – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره
اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا
متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *