بیمه بیکاری و مرخصی زایمان

سوال: خانمی در یک مدرسه غیردولتی اشتغال دارد. به علت کرونا مدرسه تعطیل و حقوق ایشان نیز قطع شده است. ایشان متقاضی دریافت بیمه بیکاری است منتها ایشان باردار بوده و در برج ۴ سال ۱۳۹۹ نیز فرزند خود را به دنیا می آورد. به نظر شما ایشان در حال حاضر تقاضای بیمه بیکاری بدهد و سپس حمایتهای بارداری را دریافت نماید یا اینکه تقاضای بیمه بیکار ندهد و در زمان زایمان صرفا برای حمایتهای بارداری اقدام کند؟
پاسخ: صرف دریافت بیمه بیکاری مانع دریافت حمایتهای مربوط به بارداری نیست. به عبارتی در خلال دریافت بیمه بیکاری می توانید حمایتهای راجع به بارداری را نیز تقاضا کرده و دریافت کنید . منتها اگر سوال شما این است که کدام یک را انتخاب کنید.. در این صورت بسته به شرایط شما است. اگر بیکاری شما کوتاه مدت است یعنی مثلا در حد چند هفته یا یکی دو ماه بنده دریافت بیمه بیکاری را با توجه به مبلغ پایین ان توصیه نمی کنم ولی چون رویه سازمان این است که حمایتهای بارداری را موکول به شاغل بودن یا در حکم آن می دانند(مرخصی استحقیق- مرخصی استعلاجی ای بیمه بیکاری) لذا از این جهت بهتر است بیمه بیکاری دریافت کنید تا زمان مرخصی زایمان فرا برسد. البته خانمی که در حالت مرخصی زایمان است نمی تواند در پایان مرخصی بارداری اگر همچنان بیکار باشد از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. ولی اگر چند ماه بیمه بیکاری می گیرید و مدت دریافت بیمه بیکاری رو به اتمام است در این صورت دریافت حمایتهای بارداری به نفع شما است که البته با توجه به فرض سوال شامل شما نمی شود. ظاهرا رویه اداره کار این است که بعد از دوره بارداری بیمه بیکاری برقرار نمی شود. در پایان به طور خلاصه پاسخ شما این می شود که بیمه بیکاری را دریافت کنید تا زمان مرخصی برسد و پس از نیز حمایتهای بارداری را تقاضا نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *