آن دسته از سوابق مشاغل سخت و زیان آور بر طبق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی با استخدام در دستگاه های دارای مقررات خاص و زایل شدن وصف کارگری از بین نمی رود (دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۰، سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور کارگران، مشمول استفاده از مزایای قوانین یاد شده می باشد، لذا اطلاق عبارت «همکاران سازمان» مذکور در نامه شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰-۳۰/۵/۱۳۹۲ مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی از این جهت که سوابق مربوط به مشاغل سخت و زیان آور کارکنان سازمان تامین اجتماعی قبل از استخدام در سازمان مذکور را علی الاطلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ندانسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و اطلاق آن به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *