استحقاق نوادگان در بهره مندی از مستمری بازماندگان

بند ب ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در مقام احصای وظیفه بگیران نیست. وضع این ماده به معنی حذف نوادگان از لیست بیمه شدگان(وظیفه بگیران) صندوق بازنشستگی نیست. زیرا اولا رای هیات عمومی ۶۰۳ سال ۱۳۹۶ هیات عمومی بر شمول خدمات به نوادگان اشاره دارد. ثانیا لیست وظیفه بگیران به تفکیک در قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آمده است و اساسا قانون مدیریت خدمات کشوری درصدد احصای اسامی وظیفه بگیران نیست. همچنین ر به: بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و‌برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث ۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳۷۹- ‌آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۴و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۶۰۳-۲۸/۶/۱۳۹۶ ، ۱۳۳۶-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و ۴۸۹ و ۴۹۰-۴/۱۱/۱۳۸۹ نیز متضمن استحقاق نوادگان اناث در دریافت مستمری و خدمات بیمه ای است(بدون محدودیت و سقف سنی)- ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۲۶ الی ۲۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *