خلاصه سوابق علمی و اجرایی وکیل حمیدرضا پرتو

 

 

الف: سوابق تحصیلی

 

 دکتری حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(۱۳۹۱)-

ب: سوابق تدریس

۱-    دانشگاه قم درس حقوق تجارت دوره لیسانس

۲-    دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و ارشد درس حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی.

۳-    دانشگاه علامه طباطبایی تهران دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دروس حقوق تامین اجتماعی و حقوق قراردادهای اداری.

۴-   دانشگاه علوم قضایی دوره کارشناسی ارشد درس حقوق تامین اجتماعی

 

ج: سوابق پژوهشی

 

. مقالات علمی پژوهشی چاپ شده

۱- رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوا ( چاپ در مجله فصلنامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴۱ شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۶۹ تا ۱۸۵٫ با بیش از ۸۰۰ بار دانلود مقاله از سایت اصلی).

۲- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حرکتی رو به جلو یا بازخوانی قواعد سنتی،( چاپ در مجله علمی پژوهشی نامه مفید دانشگاه مفید قم شماره ۸۵،  تابستان ۱۳۹۰، با بیش از ۲۸۰۰ بار مشاهده).

۳-مطابقت حقوقی کالا با قرارداد و ضمانت اجرای آن (چاپ در فصلنامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۲ شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۱٫ با بیش از ۹۰۰ بار دانلود مقاله از سایت اصلی).

۴-داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی(چاپ در شماره  ۳۶  سال چهاردهم بهار ۱۳۹۱ فصلنامه پژوهش حقوق دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با بیش از ۳۵۰۰ بار مشاهده).

 

سایر مقالات

۱-     رسیدگی به نسب با وجود تصدیق انحصار وراثت( در مجله علمی سروش عدالت دانشگاه قم، شماره ۷ و ۸، ۱۳۸۸).

۲-      ماهیت مستمری بازماندگان در قانون تامین اجتماعی( در مجله کانون وکلای مازندران اسفند ۱۳۸۸).

۳-     رسیدگی به نسب با وجود تصدیق انحصار وراثت(استناد به دلیل دادرسی دیگر)، مجله سروش عدالت دانشگاه قم، شماره ۷ و ۸، تابستان و پاییز ۸۸٫

۴-      وصول طلب، آرزوی دست نیافتنی« تبدیل تعهد از طریق اخذ چک»، (  مجله داخلی قوانین و مقررات تامین اجتماعی، شماره تابستان ۱۳۸۷) .

۵-       رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، ( در مجله مدرسه حقوق، شماره ۶۸، اسفند ۱۳۹۰).

۶-       رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری(در مجله مدرسه حقوق، شماره ۷۱ و ۷۲  اردیبهشت و خرداد۱۳۹۱).

۷-            طرق کاهش هزینه های تامین اجتماعی(فصلنامه علمی ترویجی حقوق عمومی شماره تابستان ۱۳۹۱).

۸-  رژیم حقوقی حاکم بر تعدیل قراردادهای سازمان تامین اجتماعی(مجله فصلنامه تامین اجتماعی، شماره زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲، دوره جدید، سال یازدهم).   

۹-  رژیم حقوقی حاکم بر بازنشستگی قضات دادگستری(مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره بهار ۱۳۹۲، ۵۱).

۱۰-   الزامات تقنینی حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر محیط کسب وکار، همایش محیط حقوقی کسب و کار در ایران دوشنبه ۲۰شهریور ۱۳۹۱٫

۱۱-   پرداخت ديه صدمات ناشي از تصادفات رانندگي به نرخ روز تاديه، روزنامه اعتماد ۲/۱۲/۱۳۹۲

۱۲-  روايت هايي حقوقي از شخص ثالث، روزنامه اعتماد ۲۰/۱/۱۳۹۳

۱۳-   اصل تجريدي بودن چك در دعاوي حقوقي و كيفري، روزنامه اعتماد ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

۱۴-   ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگران (مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۲۴-۲۲۵، ۱۳۹۳).

۱۵-   برخورداری همزمان از دو حمایت تامین اجتماعی(مجله کانون وکلای دادگستری مرکز تابستان ۱۳۹۴).

۱۶-    پیشینة پیدایش تأمین اجتماعی نوین در ایران  ویژه‌نامه‌ی قانون و حقوق «پیام بهارستان» در گام پنجم شماره پاییز ۱۳۹۴٫

۱۷-  بررسی برخی از جنبه‌های بیمة اهل قلم ویژه‌نامه‌ی قانون و حقوق «پیام بهارستان» در گام پنجم شماره پاییز ۱۳۹۴٫

۱۸-  صلاحیت دادگاه کیفری در صدور حکم دیه علیه صندوق تامین خسارات بدنی مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۵۹ بهار ۱۳۹۴٫

۱۹-  حمایتهای راجع به بارداری و زایمان مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره زمستان ۱۳۹۴

۲۰- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ۱ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره پاییز ۱۳۹۵

۲۱- نظام دادرسیِ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ۲ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره زمستان ۱۳۹۵

۲۲-حمایتهای مشمولین قانون اشعه(پرتوکاران). مجله سپهر عدالت شماره ۲٫ سال ۱۶٫ پاییز ۱۳۹۵٫

۲۳-  نقدی بر رای ۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. مجله سپهر عدالت شماره ۳٫ سال ۱۶٫ پاییز ۱۳۹۵٫

۲۴-  مقررات حمایتی حاکم بر حقوق معلولان، مجله سپهر عدالت شماره ۳٫ سال ۱۶٫ پاییز ۱۳۹۵٫

۲۵-بررسی حقوقی حادثه پلاسکو،‌ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،‌ سال ۶۸،‌زمستان ۹۵.

۲۶-بررسی گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز تابستان ۱۳۹۶، ش ۲۳۷….

 

کتب

۱-    حقوق داوری داخلی( با مطالعه تطبیقی)( زیر نظر آقای دکتر عباس کریمی، انتشارات دادگستر، تابستان ۱۳۹۱٫ کتاب حقوق داوری داخلی اولین کتاب مستقل در این زمینه می باشد و با هدف تدریس در دانشکده ها تالیف شده است. . این کتاب در برخی دانشگاهها منبع درسی می باشد. برای نمونه در دانشگاه آزاد یزد در دوره ارشد. اثر یادشده  به چاپ چهارم رسیده است).

۲-    حقوق تامین اجتماعی( کتاب درسی دانشگاه ها،  انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۳). این کتاب محصول ۶ سال فعالیت اینجانب به عنوان مشاور و کارشناس حقوقی در دفتر حقوقی و دعاوی و نیز دفتر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی می باشد. کتاب مزبور اولین کتاب حقوق تامین اجتماعی بوده و جهت کتاب درسی دانشگاهها تالیف شده است.

۳-    حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری(انتشارات دادگستر، زمستان ۱۳۹۲).

۴-    آیین دادرسی مدنی. صلاحیت. سازمان قضاوتی زیر نظر آقای دکتر عباس کریمی(انتشارات دادگستر .۱۳۹۵)

۵-آیین دادرسی مدنی. طرح و جری دعوا. زیر نظر آقای دکتر(انتشارات دادگستر .۱۳۹۵)

۶- آیین دادرسی مدنی. استثنائات رسیدگی. زیر نظر آقای دکتر(انتشارات دادگستر .۱۳۹۵)

 

د: سوابق اجرایی و شغلی

۱-     دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به مدت ۷ سال، فعالیت به عنوان نماینده حقوقی سازمان در دعاوی دادگستری در تهران و شهرستانها- دفتر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی.

۲-  ویراستار علمی مجله علمی پژوهشی پژوهش حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از  شماره ۳۱ تاکنون. ویراستار مجله کانون وکلای دادگستری مرکز(تابستان ۱۳۹۴).

۳-    برگزاری دوره تنظیم قراردادهای مدنی برای کارآموزان وکالت دادگستری کانون مرکز(۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۳/۹/۱۳۹۴).

۴-   برگزاری دوره دادرسی دعاوی تامین اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران(۱۰/۹/۱۳۹۴).

۵-  عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز ۹۵-۹۳ و عضو مشاور در کمیسیون یادشده از ۱۳۹۵ تاکنون.

۶- عضو گروه داوران در چند مجله علمی پژوهشی