امکان اعتراض به آرای شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی هیأت عمومی ۲۹۷ الی۳۰۰- ۹/۸/۱۳۸۷:« ‌قانون اساسی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح‌ دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت اختصاص داده است که با …

ثالث نیز حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد

دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« ‌صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با‌ احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون …

دعوای مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور|(کارگر علیه کارفرما)

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره …

ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسخ نکرده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ :« با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف …

محکومیت اداری از موانع تمدید قرارداد است

دادنامه ۱۳۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی:«مقنن در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را به تحقق شرایط زیر منوط کرده است: استمرار پست سازمانی کارمندان -کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل …

اعتراض به ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به وجود سند رسمی مالکیت است

برابر رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت …

مطالبه مبالغ پرداختی توسط کارگر بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره …

بازخرید سوابق بیمه ای قضات منفصل از خدمت

ماده ۲۱ قانون نظارت بر رفتار قضات: به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در …

lدت خدمت داوطلبانه رزمندگان در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد.

ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ مقرر می‌دارد: «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد. دولت مکلف …

ساعات کار معلولان تا ۱۰ ساعت کمتر از ساعات اشتغال تمام وقت است

دادنامه ۱۷۰ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار (۴۴) ساعت در هفته می باشد و به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت …