سه چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه، جزو دوران خدمت داوطلبانه محسوب می شود.

دادنامه: ۲۵۷ – ۱۶/۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:«هر چند بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۹/۲ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵- ۲۳/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیرن وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح …

در حکم ماموریت باید مدت ماموریت و وظیفه کارمند در محل جدید دقیقا قید شود

ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعي (رأی شماره ۵۷۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۷۰ ثانیاً: با توجه به این که تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت مصرح در مواد ۲۱ و ۱۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان صندوق تأمین اجتماعی است، بنابراین …

عدم تمدید قراردادهای مدت موقت در مناطق آزاد

سوال: شخص الف دارای قرارداد با عنوان قرارداد کار برای مدت معین است. استناد و مجوز انعقاد این قرارداد مواد ۷ و ۱۰ و ۱۱ قانون کار ۱۳۵۹ عنوان شده است. کارفرما بعد از ۱۳ سال(۱۳ فقره قرارداد یک ساله) اقدام به تمدید یا در واقع تجدید قرارداد نکرده است و بدین جهت رابطه کاری …

بیمه بیکاری و مرخصی زایمان

سوال: خانمی در یک مدرسه غیردولتی اشتغال دارد. به علت کرونا مدرسه تعطیل و حقوق ایشان نیز قطع شده است. ایشان متقاضی دریافت بیمه بیکاری است منتها ایشان باردار بوده و در برج ۴ سال ۱۳۹۹ نیز فرزند خود را به دنیا می آورد. به نظر شما ایشان در حال حاضر تقاضای بیمه بیکاری بدهد …

بیمه بیکاری در قراردادهای کار مدت موقت

سوال: آیا کارگران دارای قرارداد کار مدت موقت می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند؟ پاسخ: اگر قبل از اتمام مدت قرارداد بدون میل و اراده کارگر، از کار بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری تا پایان مدت قرارداد مدت موقت است. اگر بعد از اتمام مدت قرارداد بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری نیست. کارپران …

در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه …

بازخریدی در صندوق بازنشستگی کشوری

تاريخ : ۳/۱۱/۱۳۷۷ شماره دادنامه : ۲۲۹ و ۲۳۰ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي احتساب سوابق خدمت مستخدمين كه در اجراي تبصره يك اصلاحي ماده ۷۴ لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ بازخريد مي شوند براساس مقررات …

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” ۱۳۷۳

‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند: ‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. ‌مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران. ‌دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی. ‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی. ‌مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ …

عیدی و پاداش کارگران شاغل در مناطق آزاد بر چه اساسی محاسبه می شود؟

پاسخ: رأی هیأت عمومی ۳۶۶-۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری: « …مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات …