نظام دادرسیِ دعاوی راجع به حق بیمه‌ی قراردادهای پیمانکاری

نظام دادرسیِ دعاوی راجع به حق بیمه‌ی قراردادهای پیمانکاری دکتر حمیدرضا پرتو دکتر اسدالله صحرانورد چکیده در شماره قبلی این نوشته نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری بررسی شد. ممکن است پیمانکاران به نحوه محاسبه حق بیمه معترض باشند. در این فرض قانونگذار راهکارهایی برای رسیدگی به این اعتراضات پیش …

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری دکتر حمیدرضا پرتو دکتر اسدالله صحرانورد چکیده مطابق ماده ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار یکی از تکالیف کارفرما، تنظیم و ارسال لیست بیمه کرگران تحت امر و پرداخت حق بیمه آنان است. کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به پیمانکاران و کارفرمایان …

مهلت و شرایط اعتراض به اعلامیه بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مهلت و شرایط اعتراض به اعلامیه بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری حمیدرضا پرتو۱ چکیده مطابق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و نیز مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یکی از تکالیف کارفرمایان مشمول قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگران است. چنانچه کارفرمایان از پرداخت حق بیمه …

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین مقدمه مستخدم و حقوق تعریف شود. موضوع اهمیت و هدف ان توضیح داده شود. بند نخست: بیان اصل ممکن است مالی که پیشنهاد توقیف آن می شود حقوق مستخدمین باشد. در این خصوص باید گفت حقوق همه مستخدمین اعم از شاغل و بازنشسته و اعم از مستخدمین دستگاههای دولتی، عمومی غیردولتی و …

رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری

رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری حمیدرضا پرتو۱-علی سعادت۲ چکیده وکالت از جمله مشاغل پرخطر و البته پر استرس است. به نحوی که می توان گفت وکلا در معرض انواع خطرات ناشی از کار و غیر آن قرار دارند. مشاغل پرخطر مشاغلی اند که شاغلین به آن ممکن است زودتر از موعد متعارف …

برخورداری از چند حمایت بلندمدت (بیمه‌ای) در قوانین موضوعه

برخورداری از چند حمایت بلندمدت(بیمه ای) در قوانین موضوعه حمیدرضا پرتو چکیده مطابق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی برای هر خطر یک حمایت در نظر گرفته می شود. از این رو شخصی که مستمری ازکارافتادگی دریافت می کند نمی تواند همزمان از مستمری بازنشستگی نیز برخوردار گردد(اصل ممنوعیت همپوشانی). با این حال این اصل …

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی حمیدرضا پرتو اسدالله صحرانورد چکیده مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «مواردی كه در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات تأمین اجتماعی است». بر این اساس و با عنایت به اینکه مقررات تامین احتماعی حالت قوانین مادر …

ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران

ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران چکیده یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده …

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است…

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است: ۱٫ حقوق، دستمزد و كارمزد. ۲٫ فوق العاده هاي شغل. ۳٫ اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري. ۴٫ فوق العاده خارج از مركز. ۵٫ فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور. ۶٫ كمك هزينه خواربار و مسكن. ۷٫ مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي. …

جرایم و مستندات مربوط به جرم قاچاق ساخت عرضه و حمل مشروبات الکلی:‌

جرایم و مستندات مربوط به جرم قاچاق ساخت عرضه و حمل مشروبات الکلی:‌ ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی:‌ هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و …