نرخ تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار …

آیا به محض انقضای قرارداد اجاره بین موقوفه و مستأجری که حق تملّک اعیان داشته باشد، می توان دعوای تخلیه علیه مستأجر مطرح نمود؟

آیا به محض انقضای قرارداد اجاره بین موقوفه و مستأجری که حق تملّک اعیان داشته باشد، می توان دعوای تخلیه علیه مستأجر مطرح نمود؟ مقدمتاً بیان می شود که حق تملک اعیان حقی است که در برابر اخذ پذیره (که به آن پذیره ابتدایی گفته می شود) به مستأجر ملکی که عرصه آن موقوفه است، …

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲: ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود: الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب – کالای مجاز مشروط: جریمه …