بیمه بیکاری در قراردادهای کار مدت موقت

سوال: آیا کارگران دارای قرارداد کار مدت موقت می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند؟ پاسخ: اگر قبل از اتمام مدت قرارداد بدون میل و اراده کارگر، از کار بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری تا پایان مدت قرارداد مدت موقت است. اگر بعد از اتمام مدت قرارداد بیکار شود مستحق دریافت بیمه بیکاری نیست. کارپران …

در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه …

بازخریدی در صندوق بازنشستگی کشوری

تاريخ : ۳/۱۱/۱۳۷۷ شماره دادنامه : ۲۲۹ و ۲۳۰ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي احتساب سوابق خدمت مستخدمين كه در اجراي تبصره يك اصلاحي ماده ۷۴ لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ بازخريد مي شوند براساس مقررات …

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” ۱۳۷۳

‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند: ‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. ‌مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران. ‌دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی. ‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی. ‌مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ …

عیدی و پاداش کارگران شاغل در مناطق آزاد بر چه اساسی محاسبه می شود؟

پاسخ: رأی هیأت عمومی ۳۶۶-۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری: « …مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات …

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴

قسمت اول – هدف ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به …

‌آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ‌جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۶

‌فصل اول – تعاریف و مفاهیم ‌ماده ۱ – واژه ‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای تعاریف زیر است: ‌الف- سازمان: عبارت از سه سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران در قشم، کیش، چابهار و دبیرخانه شورای ‌عالی است. ب – منطقه: عبارت از هریک از سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی …

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، واژه‌ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. ب ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران. پ ـ شورای‌عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ت ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی …

در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه …

صرف اخذ رسید از کارگر مبنی بر پرداخت حقوق قانونی موجب اثبات ادعای پرداخت حقوق کارگر نخواهد بود.

دادنامه ۱۷-۲۰- ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا …