آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟

نظر شماره ۷۵/۹۱ مورخ ۲۱/۳/۹۱ آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟ رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استعلام کرده است، آیا عدم تامین اعتبار و نپرداختن ۷% حق بیمه کارگران جانباز مشمول صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت مجوزی جهت …

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵ در خصوص قراردادهای پیمان تک نفره (ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی ) اعلام کرد: « حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر …

مزایای مشمول کسر حق بیمه

مزایای مشمول کسر حق بیمه شامل حقوق پایه/ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(دادنامه شماره ١٢٧ مورخ ٢٨‏/٧‏/٩٥ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) /مسکن و خواربار /فوق العاده شغل/ نوبت کاری/بن نقدی/ ایاب ذهاب حق لباس /اضافه کاری /تسهیلات رفاهی /حق مهد کودک/ حق غذا/ سایر مزایایی که مشمول کسر حق …

بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه

بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه حمیدرضا پرتو چکیده با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (‌پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان‌آور‌اشعه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۹ به تصویب رسید. یکی از مبانی قانونگذاری در …

بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین

بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین حمیدرضا پرتو چکیده بنا به فرض معلولین بنا به وضعیت خاص جسمی خودٰ توان کمتری جهت اشتغال و درآمدزایی دارند. گرچه این فرض مطلق نیست و همیشه معلولینی بودند که حتی از اشخاص سالم نیز موفق تر بوده اند. ولی این فرض همیشه مد نظر قانونگذاران بوده است. در …

برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی

برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی حمیدرضا پرتو در ماه های اخیر چندین مقرره مهم در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. در این نوشته تلاش شده است تا برخی از مهم ترین آن مورد مطالعه قرار گیرد. عمده تغییرات در خصوص مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، معافیت از …

بازنشستگی فرزندان شهدا(نقدی بر رای ۸۶۱)

بازنشستگی فرزندان شهدا(نقدی بر رای ۸۶۱) حمیدرضا پرتو چکیده قانونگذار در برخی موارد برای شهدا و کلا اشخاصی که برای حفظ تمامیت کشور و آرمانهای نظام فداکاری داشته اند، مقررات حمایتی در نظر می گیرد. این حمایتها در حوزه حقوق اداری استخدامی و بیمه ای می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. از معافیت از …

نقدی بر رأی شماره ۱۳۵ سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نقدی بر رأی شماره ۱۳۵ سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حمیدرضا پرتو الف: مقدمه: مطابق اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی، برخورداری همزمان از دو یا چند حمایت ممنوع است. البته همین اصل به نوعی دیگر در بیمه های تجاری تحت عنوان منع بیمه مضاعف جاری است. به هر تقدیر علی رغم این …