بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه

بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه حمیدرضا پرتو چکیده با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (‌پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان‌آور‌اشعه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۹ به تصویب رسید. یکی از مبانی قانونگذاری در …

بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین

بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین حمیدرضا پرتو چکیده بنا به فرض معلولین بنا به وضعیت خاص جسمی خودٰ توان کمتری جهت اشتغال و درآمدزایی دارند. گرچه این فرض مطلق نیست و همیشه معلولینی بودند که حتی از اشخاص سالم نیز موفق تر بوده اند. ولی این فرض همیشه مد نظر قانونگذاران بوده است. در …

برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی

برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی حمیدرضا پرتو در ماه های اخیر چندین مقرره مهم در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. در این نوشته تلاش شده است تا برخی از مهم ترین آن مورد مطالعه قرار گیرد. عمده تغییرات در خصوص مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، معافیت از …

بازنشستگی فرزندان شهدا(نقدی بر رای ۸۶۱)

بازنشستگی فرزندان شهدا(نقدی بر رای ۸۶۱) حمیدرضا پرتو چکیده قانونگذار در برخی موارد برای شهدا و کلا اشخاصی که برای حفظ تمامیت کشور و آرمانهای نظام فداکاری داشته اند، مقررات حمایتی در نظر می گیرد. این حمایتها در حوزه حقوق اداری استخدامی و بیمه ای می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. از معافیت از …

نقدی بر رأی شماره ۱۳۵ سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نقدی بر رأی شماره ۱۳۵ سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حمیدرضا پرتو الف: مقدمه: مطابق اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی، برخورداری همزمان از دو یا چند حمایت ممنوع است. البته همین اصل به نوعی دیگر در بیمه های تجاری تحت عنوان منع بیمه مضاعف جاری است. به هر تقدیر علی رغم این …

مشمولین صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مشمولین صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری حمیدرضا پرتو اسدالله صحرانورد چکیده گرچه براساس ماده ۱ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ۱۳۵۵ وکلا و کارگشایان دادگستری از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت‌مي‌شوند، ولی وضع وکلایی که مشمول نظام حمایتی استخدام کشوری یا تامین …

نظام دادرسیِ دعاوی راجع به حق بیمه‌ی قراردادهای پیمانکاری

نظام دادرسیِ دعاوی راجع به حق بیمه‌ی قراردادهای پیمانکاری دکتر حمیدرضا پرتو دکتر اسدالله صحرانورد چکیده در شماره قبلی این نوشته نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری بررسی شد. ممکن است پیمانکاران به نحوه محاسبه حق بیمه معترض باشند. در این فرض قانونگذار راهکارهایی برای رسیدگی به این اعتراضات پیش …

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری دکتر حمیدرضا پرتو دکتر اسدالله صحرانورد چکیده مطابق ماده ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار یکی از تکالیف کارفرما، تنظیم و ارسال لیست بیمه کرگران تحت امر و پرداخت حق بیمه آنان است. کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به پیمانکاران و کارفرمایان …

مهلت و شرایط اعتراض به اعلامیه بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مهلت و شرایط اعتراض به اعلامیه بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری حمیدرضا پرتو۱ چکیده مطابق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و نیز مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یکی از تکالیف کارفرمایان مشمول قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگران است. چنانچه کارفرمایان از پرداخت حق بیمه …

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین مقدمه مستخدم و حقوق تعریف شود. موضوع اهمیت و هدف ان توضیح داده شود. بند نخست: بیان اصل ممکن است مالی که پیشنهاد توقیف آن می شود حقوق مستخدمین باشد. در این خصوص باید گفت حقوق همه مستخدمین اعم از شاغل و بازنشسته و اعم از مستخدمین دستگاههای دولتی، عمومی غیردولتی و …