شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای کارکنان سازمان ت اج از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافت

شماره دادنامه : ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۵؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲۰ …

صرف نیاز دستگاه اجرایی موجد حق استخدام نیست. ۸۴۴-۸۴۵-۱/۷/۱۳۹۹

دادنامه ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: « صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل …

شرط بهره مندی از حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی(تبدیل وضعیت) داشتن ۸ سال سابقه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است.

دادنامه شماره ۸۱۴-۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ …

دعاوی علیه بانک تحارت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

۸۱۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان: ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات …

دفاع در برابر استناد کارفرما به دادنامه ۵۶۳-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استناد به رای ۵۶۳- ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه و منطبق با مقررات قانونی و رویه مستقر شعب محترم دیوان عدالت اداری نیست. زیرا اولا اساسا دعوا در این مقطع متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا که ممکن است سازمان طوعا حق بیمه را بپذیرد و جزو سوابق قرار دهد. ثانیا خودِ سازمان …

دفاع در قبال اعتراض ثالث کارفرما به رای اداره کار(در دیوان عدالت اداری)

شرکت کارفرما اساسا ثالث محسوب نمی شود: موکل در پرونده حاضر دادخوستی با موضوع نقض رای اداره کار مطرح و در نهایت منجر به صدور دادنامه …(مورد اعتراض ثالث) گردید. از نظر حقوقی در دعاوی با موضوع ابطال و نقض آرای کمیسیون ها و هیات های اداری و شبه قضایی، اساسا طرفِ دعوای مطروحه در …

سازمان تامین اجتماعی بعد از انقضای مهلت ۶ ماهه موضوع ماده ۳۹ حق ابطال سوابق را ندارد.

دادنامه ۸۴۹-۲۹/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: براساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب …

پرداخت ۶ ماه حق بیمه شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری است و صرف داشتن سابقه اشتغال کافی نیست

۸۶۱- ۸/۷/۱۳۹۹ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی: اولاً بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۶) مقرر می دارد باید «بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد » و از طرفی علی الاصول پرداخت حق بیمه با ارسال لیست صورت می گیرد؛ لذا با …

در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیاز به اقامه دعوا به طرفیت نهاد بیمه ای نیست

دادنامه ۷۴۷- ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب …

عدم ابطال ماده ۱۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی-

دادنامه هیات عمومی دیوان ۷۵۰-۷۵۱- ۱۸/۶/۱۳۹۹ :-حکم مقرر در ماده ۱۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی هیچ یک از مواد ۴۵-۴۳-۴۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیأت های تشخیص مطالبات تـأمین اجتمـاعی را نقض نکرده بلکه یـک فـرصت و حـق مضاعفـی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از …