امكان انتقال مجدد كاركنان داراي تعهّد خدمت منطقه‌اي از كلان‌شهرها (بخشنامه شماره ۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران و استانداري‌هاي سراسر كشور با عنايت به استعلام‌هاي متعدد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص كاركناني كه به دليل داشتن تعهّد خدمت منطقه‌اي در کلان‌شهرها در خصوص انتقال خود به تبعيت از همسر با مشكلاتي مواجه هستند، بدين‌وسيله و در راستاي بند ۹ سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدّظلّه‌العالي) در نظام اداري …

عوای اصلاح عنوان شغلی در صلاحیت مراجع موضوع قانون کار نیست. —رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ۸۳۶-۲۳/۶/۱۳۹۹

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ۸۳۶-۲۳/۶/۱۳۹۹ نظر به اینکه: ۱. دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران که بیان می دارد واحدهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در صدور آراء خود اقدام به اجرای مطلوب بندهای دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر محترم …

اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست

💠 رای وحدتجدید شماره ۸۰۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، …

صرف نیاز دستگاه اجرایی موجد حق استخدام نیست. ۸۴۴-۸۴۵-۱/۷/۱۳۹۹

دادنامه ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی: همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: « صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل …

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن ۱۳۹۹

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، …

شرط بهره مندی از حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی(تبدیل وضعیت) داشتن ۸ سال سابقه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است.

دادنامه شماره ۸۱۴-۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ …

دعاوی علیه بانک تحارت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

۸۱۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان: ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات …

ابطال ایین نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور مصوب ۱۳۸۱

رأی هیأت عمومی ۸۵۳-۸۵۴- ۸/۷/۱۳۹۹ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ‌ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور ‌مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ مقرر شده است: « از اول شهریور ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور …

در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیاز به اقامه دعوا به طرفیت نهاد بیمه ای نیست

دادنامه ۷۴۷- ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب …

قانون تفسیری از زمان تصویب استفساریه موثر است نه از زمان قانون مورد تفسیر

اینستا ۷۷۳- ۷۸۲- ۲۸/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقنن در قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است مقرر کرده سابقه پرداخت حق …