توارث کافر از مسلم قائم مقامی

سوال: شخص الف (بهائی) است و سال ۹۰ فوت شد. شخص ب (بهائی و پسر الف است) که سال ۸۷ فوت شد. خانم ج (مسلمان است و فرزند ب و نوه الف)؛ آیا (شخص ج ) از اموال (پدربزرگش یعنی شخص الف ) ارث می برد؟
‌برابر ماده ۹۱۱ ق مدنی:« هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. ‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر ‌اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد». حال در واقع سوال این است که آیا در فرضی که پدر شخص ج یعنی ب بهایی است، اولا از یک بهایی دیگر یعنی الف ارث می برد یا خیر و ثانیا ایا توارث ج منوط توارث ب از الف است یا اینکه خود مستقلا به علت نبود پدر، قائم مقام وی شده و از ترکه ارث می برد؟
در خصوص توارث کافر از کافر قانون مدنی ساکت است؛ بنابراین باید بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی به فقه مراجعه کرد. در فقه قول اقوی توارث کافر از کافر است. بنابراین شخص ب در فرض زنده بودن از الف ارث می برد. در خصوص توارث شخص ج و با عنایت به نظر اقوی در فقه، طبیعتا ج از پدربزرگ خود ارث می برد. بلکه قول قوی دیگری در فقه وجود دارد که مسلمان از کافر ارث می برد حتی اگر خویشاوندی دور داشته باشد. بنابراین در پاسخ سوال شما باید گفت نوه مسلمان از پدربزرگ بهایی خود ارث می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *